Landsby

Dette meget stemningsfulde billede kom efter en gennemgribende dublering, afrensning og restaurering igen til sin fulde ret. “Lyset” vendte så at sige tilbage i fuldt omfang.